Аналіз регуляторного акту проекту розпорядження «Про внесення змін до розпорядження голови Києво-Святошинської райдержадміністрації від 08 серпня 2014 року № 531 «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській районній державній адміністрації»

Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови
Києво-Святошинської райдержадміністрації від 08 серпня 2014 року № 531
«Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській районній
державній адміністрації»

 

 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

 

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

На виконання статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги”, Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, відповідно до статей 6, 13, 39, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”, від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”, від 21 жовтня 2015 року № 853 “Про внесення зміни до Примірного положення про центр надання адміністративних послуг” від 22 вересня 2016 року № 652  «Про внесення змін до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»,  та у зв’язку з прийняттям розпорядження голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації від 04 лютого 2016 року № 16 ос «Про упорядкування структури та встановлення граничної чисельності працівників апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Києво-Святошинської районної держаної адміністрації Київської області» виникла необхідність  розробки проекту  розпорядження  голови райдержадміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови
Києво-Святошинської райдержадміністрації від 08 серпня 2014 року № 531 «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській районній державній адміністрації», яке дасть змогу привести Регламент у відповідність до вимог діючих нормативно правових актів .

У центрі надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській районній державній адміністрації буде забезпечено дотримання та реалізацію принципів “організаційної єдності” та “єдиного вікна” при організації надання встановленого переліку адміністративних послуг через адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Основні групи (підгрупи) на які проблема має вплив:

Групи (підгрупи) так ні
Громадяни +  
Держава +  
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва +  

 

Прийняття розпорядження голови Києво-Святошинської райдержадміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови
Києво-Святошинської райдержадміністрації від 08 серпня 2014 року № 531 «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській районній державній адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в
Києво-Святошинському районі:

– відсутності достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

– місцезнаходження представників органів, які надають адміністративні послуги в різних приміщеннях;

– необхідності звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа, як результату надання адміністративної послуги.

– необхідності одержувачу послуг здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

– необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату при наявності різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою;

– відсутності єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

– відсутності відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

 1. Цілі державного регулювання

 

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Києво-Святошинському районі шляхом створення та функціонування центру надання адміністративних послуг при
Києво-Святошинській районній державній адміністрації (далі – Центр).

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністраторів Центру, територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі:

– забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг/послуг дозвільного характеру в одному приміщенні за принципом “єдиного вікна” у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому.

– забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

– надасть можливість отримати фахові консультації від експертів – консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи, час;

– виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

– запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

– удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом “організаційної єдності”.

 

 1. Визначення та оцінка
  альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів

Обраний спосіб є найбільш актуальним.

Розробка проекту відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми у цілому та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження цього регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності.

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1
забезпечення регулювання
Це сприятиме забезпеченню ефективного надання адміністративних послуг через центр, що дозволить досягти рівності всіх заявників перед законом, доступності інформації про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, неупередженості та справедливості, відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, захищеності персональних даних.
Альтернатива 2
відсутність регулювання
Залишення ситуації без змін та відмова від регулювання.
Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки у такому випадку центр фактично не зможе функціонувати, надання адміністративних послуг здійснюватиметься безпосередньо суб’єктами їх надання. Така процедура є непрозорою, не зручною для суб’єктів звернення та суперечить чинному законодавству.

 

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернатив Вигоди Витрати
Альтернатива 1 забезпечення регулювання Прийняття акта дасть змогу врегулювати діяльність у сфері надання адміністративних послуг. Відсутні
Альтернатива 2 відсутність регулювання Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною. Відсутні

 

 

Оцінка впливу на  сферу інтересів громадян

Вид альтернатив Вигоди Витрати
Альтернатива 1 забезпечення регулювання Досягнення доступності інформації про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, неупередженості та справедливості, відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень. Відсутні
Альтернатива 2 відсутність регулювання Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною. Відсутні

 

Оцінка впливу на  сферу інтересів суб’єктів господарювання

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання цього регуляторного акта визначити кількісно наразі не можливо.

Вид альтернатив Вигоди Витрати
Альтернатива 1 забезпечення регулювання Встановлення однозначних, прозорих вимог у сфері надання адміністративних послуг, досягнення рівності всіх заявників перед законом. Відсутні
Альтернатива 2 відсутність регулювання Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною. Відсутні

 

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього бізнесу

Сумарні витрати за альтернативами Суми витрат, гривень
Альтернатива
1 забезпечення регулювання
Відсутні
Альтернатива 2
відсутність регулювання
Відсутні

 

 

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін та відмовитись від регулювання.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки у такому випадку управління  з питань надання адміністративних послуг Києво-Святошинської райдержадміністрації (далі-Управління) фактично не зможе функціонувати, надання адміністративних послуг здійснюватиметься безпосередньо суб’єктами їх надання. Така процедура є непрозорою, не зручною для суб’єктів звернення  та суперечить чинному законодавству.

Друга альтернатива – прийняття запропонованого регуляторного акту.

Дана альтернатива є прийнятною, оскільки одним із способів державного регулювання є прийняття розпорядження голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови
Києво-Святошинської райдержадміністрації від 08 серпня 2014 року № 531 «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Києво-Святошинській районній державній адміністрації», яким затверджується регламент. Це сприятиме забезпеченню ефективного надання адміністративних послуг через Управління, що дозволить досягти рівності всіх заявників перед законом, доступності інформації про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, неупередженості та справедливості, відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, захищеності персональних даних.

Як бачимо, найбільш прийнятним є обрання другого способу досягнення визначених цілей державного регулювання.

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілі
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідності бала
Альтернатива 1 забезпечення регулювання 4 Проблеми більше існувати не будуть
Альтернатива 2 відсутність регулювання 1 Проблеми продовжують існувати

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 забезпечення регулювання Вирішення проблеми Немає Створення для споживачів адміністративних послуг ефективного механізму доступу до адміністративних послуг, прозорості процедури та легкості отримання результату.
Альтернатива 2 відсутність регулювання Немає Немає У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі.

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1
забезпечення регулювання
Прийняття акта вирішує проблему у сфері надання адміністративних послуг. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.
Альтернатива 2 відсутність регулювання Не прийняття акта не вирішує проблеми у сфері надання адміністративних послуг. Падіння рейтингу району у сфері надання адміністративних послуг, збільшення кількості звернень громадян.

 

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні чи юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

 

 1. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Термін дії регуляторного акта пропонується встановити невизначеним і вносити зміни в разі необхідності: після відстеження результативності регуляторного акта або зміни діючого законодавства.

 

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності є дані суб’єктів надання адміністративних послуг за відповідний період, а саме:

– кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;

– відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у інформаційних та технологічних картках;

– кількість адміністративних послуг, що надаються у центрі;

– кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження достатній, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті райдержадміністрації (ks.cnap.kiev.ua та
ks-rda.gov.ua).

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та  населення  (територія дії акта –
Києво-Святошинський район).

Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та населенням зменшиться.

Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у подальшому даних (при проведенні повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

 

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу даних, отриманих шляхом моніторингу, який включатиме в себе:

– кількість наданих адміністративних послуг, у тому числі дозвільних (погоджувальних) процедур в розрізі суб’єктів їх надання;

– кількість суб’єктів звернень в розрізі суб’єктів господарювання та фізичних осіб;

– витрати часу на отримання адміністративних послуг;

– відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у стандартах адміністративних послуг.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після прийняття з використанням показників результативності у формі звіту.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

 

 

Розробник:

Начальник управління з питань

надання адміністративних послуг

Києво-Святошинської райдержадміністрації                                         І.В. Гутій